Granskare

Mary Lou Gripshover – från Ohio, Amerikas Förenta Stater – är en av våra främsta granskare av DaffSeeks nya funktioner. Hon har granskat och bedömt alla versioner av DaffSeek, från början till slut. Mary Lou har falkögon när det gäller att finna fel, som sällan slipper henne förbi. Hon delar sina idéer med oss och skickar väl avvägda feedback angående nya funktioner för användning inom DaffSeek. Tack vare Mary Lous entusiasm och tillmötesgående, betraktar vi henne som DaffSeeks mentor.

Tony James, – från England – är den andre av de två viktigaste granskarna av DaffSeeks nya funktioner. Hans vittgående granskning av funktionerna har säkerställt att man utan vidare problem kunnat sätta igång den första versionen av DaffSeek, och därefter de som kom senare. Tonys idéer och åsikter angående det intrikata genomförandet av de nya funktionerna är högt uppskattade.

Peter Ramsay, – från Nya Zeeland – ; Derrick Turbitt – från Nordirland – ; Harold Koopowitz – från Kalifornien – och Bob Spotts – från Kalifornien – är alla medlemmar ADS´s Kommitté för Internet Service och medverkar i besiktigandet av DaffSeek. Denna arbetsgrupp består av amerikanska och andra internationella medlemmar och är därför i stånd att leverera värdefull feedback om DaffSeeks funktioner liksom om dess funktioner rent generellt inom olika områden.