Foreståndare

Förvaltning av de digitala fotografierna

Nancy Tackett – Kalifornien, Amerikas Förenta Staterna – samordnar medverkande fotografer med deras disketter CD-ROM, DVD och e-mail med digitala fotografier.  Hon samarbetar med 358 fotografer av 23 länder för att erhålla fotografier av narcisser.  Nancy bearbetar och uppdaterar foton för DaffSeek.  När någon begär genom Internet att få använda ett DaffSeek foto, fungerar hon som samordnare och agent mellan fotografen och den som kommit med begäran att använda fotografiet.

Förvaltning av informationerna

DaffSeek data, som man samlat under många år från olika källor, har hela tiden ökat.  Man har ansträngt sig att samarbeta med de som odlar, utvecklar, studerar hybrider och experter för att värdera korrigera och utgiva data.  Daffseek innehåller ett register på ca. 32 900 data av narcissus arter.

Nancy Tackett samlar upp informationer gällande de varierande sorterna av narcisser från olika källor och bearbetar dem för DaffSeek.  För detta ändamål erhåller Nancy ny information framför allt från Mary Lou Gripshover samt från hybridforskare och större narcissusodlare.

Mary Lou Gripshover – Ohio, Amerikas Förenta Stater – är ansvarig för relationerna med Kungliga Hortikulturföreningen (RHS) i London.  Hon tar emot de nya registreringarna från de amerikanska hybridforskarna samt informationer om registreringar från hela världen från RHS:s Registrar.  Mary Lou kontrollerar hela tiden att informationerna är korrekta i DaffSeek och likaså namnen på narcisserna på fotografierna. Hon betraktas som DaffSeeks mentor.

Melanie Underwood, tjänstgör vid registreringen av narcisser (Daffodil Registrar) vid Kungliga Hortikulturföreningen (RHS) i London, och översänder årligen till ADS (American Daffodil Society) informationer om nyregistrerade narcisser, vilket redan föregående Registrar, Sally Kington, gjorde.  För att vara säker på bästa kvaliteten av dessa informationer hos båda organisationerna, utväxlar man så ofta som möjligt uppdaternade och justerade notiser mellan ADS och RHS.  Den Kungliga Hortikulturföreningen, som grundades 1804, är i dag den i Storbritannien ledande institutionen inom hortikulturen och för promotion av kvalitetsträdgårdar.