Volontärer

Kathleen Simpson – från West Virginia, Amerikas Förenta Stater – är en av våra volontärer. Från år 2007 har hon åtagit sig den svåra uppgiften att namnsätta en mängd digitala fotografier med beteckningen IMG_1234 med de rätta namnen på dessa narcisser. Det är ett tidsödande arbete som kräver stor uppmärksamhet när det gäller att välja ut fotografier till DaffSeek. Vi sätter uppriktigt värde på att hon valt detta volontärarbete, varvid hennes noggrannhet och korrekthet röner största framgång.

Jan Moyers of California, United States, has volunteered since 2012.  She also has taken on the difficult job of renaming a large set of digital photos from their IMG_1234 name to the correct daffodil names. Jan has been part of the Northern California Daffodil Society and the ADS for many years and is a dedicated daffodil enthusiast.  We greatly appreciate her volunteering for this job and recognize her very careful, correct, and successful accomplishment.