Vrijwilligers

Kathleen Simpson uit West-Virginia, VS, is een van onze vrijwilligers.  Sedert 2007, heeft ze de moeilijke taak aanvaard om grote series digitale foto’s uit het IMG1234 bestand om te dopen tot de correcte narcissen namen.  Dit vergt heel veel tijd en moet voorzichtig worden gedaan zodat de foto’s succesvol in DaffSeek worden geïmplementeerd.  Kathleen heeft veel geduld en toewijding gedemonstreerd.  Wij waarderen haar vrijwilligerswerk ten zeerste en zijn haar zeer erkentelijk voor deze nauwgezette en perfecte prestatie.

Jan Moyers of California, United States, has volunteered since 2012.  She also has taken on the difficult job of renaming a large set of digital photos from their IMG_1234 name to the correct daffodil names. Jan has been part of the Northern California Daffodil Society and the ADS for many years and is a dedicated daffodil enthusiast.  We greatly appreciate her volunteering for this job and recognize her very careful, correct, and successful accomplishment.