Managers

Digitaal Foto Management

Nancy Tackett uit Californie, VS, coördineert met samenwerkende fotografen het ontvangen van Cd-rom’s DVD’s en e-mail met digitale foto’s.  Zijn werkt samen met 356 fotografen uit 23 landen om foto’s van narcissen te verkrijgen. Nancy neemt het initiatief tot verwerking en om het fotomateriaal te herzien voor DaffSeek.  Als er iemand op Internet toestemming vraagt om een DaffSeek foto te gebruiken, dan handelt zij als bemiddelaar of agent tussen de oorspronkelijke fotograaf en degene, die toestemming vraagt om de foto te gebruiken.

Management Informatie

DaffSeek data zijn verzameld uit diverse bronnen en heeft zich in de loop der jaren verder uitgebreid.  Veel inspanning is geleverd om samen te werken met de kwekers, veredelaars, winnaars en experts om de juistheid te bevestigen en de data te redigeren. DaffSeek heeft tegenwoordig 32.800 data gegevens voor de narcissen.

Nancy Tackett verzamelt informatie over narcissen uit een scala van bronnen en bereidt het inbrengen bij DaffSeek
voor. Nancy ontvangt hoofdzakelijk nieuwe informatie van Mary Lou Gripshover, veredelaars en belangrijke kwekers voor de inbreng in DaffSeek.

Mary Lou Gripshover uit Ohio, VS, is de A.D.S. verbinding met de R.H.S.  Zij ontvangt nieuwe registraties voor narcissen van veredelaars in de VS, en wereldwijde informatie over registraties van de archivaris van de R.H.S.  Mary Lou herziet regelmatig DaffSeek informatie en namen van foto’s voor nauwkeurigheid. Zij wordt beschouwd als de mentor van DaffSeek.

Melanie Underwood, narcissen archivaris van de R.H.S. in Londen, Engeland, stuurt jaarlijkse informatie over pas geregistreerde soorten naar de A.D.S., evenals haar voorganger, Sally Kington.   Aanpassingen en verbeteringen worden regelmatig uitgewisseld tussen de A.D.S. en de R.H.S. teneinde de hoogste informatie kwaliteit te waarborgen, die tussen de beide organisaties bestaat.  De Königliche Gartenbau Vereniging (R.H.S) werd reeds in 1804 opgericht, en is nu een leidinggevende, liefdadig orgaan, toegewijd om tuinbouw en goed tuinieren te bevorderen.