Utvecklare

DaffSeek – planläggning och utveckling

Ben Blake – Kalifornien, Amerikas Förenta Stater – har projekterat och utvecklat DaffSeek, som består av en databank med fotografier med sökmöjligheter. Det krävs både fantasi och tekniskt kunnande för att man på internet ska kunna skapa ett sådant system på bred basis för alla narcissusfantaster. Han har därvid lagt ner oräkneliga timmars arbete för att nå upp till den nivå, som DaffSeek har idag. Vad Ben strävar efter är ett system för odlare av hybrider men också informationer för odlare av narcisser. Ännu är detta långt ifrån fullkomligt, varför man kan räkna med många nya funktioner, som i dag bara finns i huvudet på Ben!

Lachlan Keown – Nya Zeelands södra ö – är en utvecklare av DaffSeek med speciellt intresse för den som vill börja med hybrider. Lachlan har kontaktat oss med en prototyp för ett genealogiskt program för DaffSeek. Ben och Lachlan har varit i stånd att utveckla specifika funktioner, vilka ligger till grund för DaffSeeks informationer, gällande genererande maskulinum och femininum inom olika typer av narcisser. Detta har inte varit någon lätt sak, eftersom n ågra progener av de olika sorterna i sin tur är frukten av komplicerade korsningar. Lachlan har redan ägnat många timmar åt DaffSeek och är en stor entusiast inför de nya funktioner som han nu programmerar.