Solinus
Klassificering:
2 W-P[ Stor krona (bägare) ]
Säsong:
Spring
År för första blomning:
1957
Registrerad:
Yes, 1966
Speciell klass:
ADS Classics
Groddplanta Antal:
57/57
Grobarhet:
Bara från frön
Använd som förälder:
2 gånger som frö

There are no photos of "Solinus" in DaffSeek

Scan with your phone for instant access to "Solinus"