Millennium Gold
Klassificering:
1 Y-Y[ Trumpet (lång krona) ]
Säsong:
Mid-Season
Höjd:
Standard - från 32.5 till 67.5 cm
Registrerad:
Yes, 2000
Groddplanta Antal:
85-7-5
Ättlingar:
None
Kommentera

double triangle, plane; corona funnel-shaped; deep yellow;

91mm diameter, 37mm perianth length, 40mm corona length per Nial Watson email, March 20, 2019;

Namnets ursprung

Part of Dr. Reed’s ”Millennium Series”.