Helen F. Ohms
Klassificering:
2 Y-W[ Stor krona (bägare) ]
Säsong:
Spring
Ändring:
Narcissens eller uppdelningens färg ändras när blomman uppnår mogen ålder
Hybridatör:
Warnaar and Co., Nederländerna
Registrerad:
Yes, 1956
Speciell klass:
ADS Classics
Ättlingar:
None

There are no photos of "Helen F. Ohms" in DaffSeek

Scan with your phone for instant access to "Helen F. Ohms"