Valerie May
Classificatie:
2 Y-YYO[ Groot-kronig ]
Seizoen:
Spring
Jaar van de eerste bloei:
1944
Geregistreerd:
Yes, 1960
Registrant:
J.N. Hancock and Co., Victoria, Australie
Speciale Klasse:
ADS Classics
Vruchtbaarheid:
Alleen van Zaad
Gebruikt als ouder:
2 keer als zaad
Commentaar

Perianth segments yellow; corona yellow with orange rim

Synoniemen:

'Valerie'

There are no photos of "Valerie May" in DaffSeek

Scan with your phone for instant access to "Valerie May"