Solinus
Classificatie:
2 W-P[ Groot-kronig ]
Seizoen:
Spring
Jaar van de eerste bloei:
1957
Geregistreerd:
Yes, 1966
Speciale Klasse:
ADS Classics
Aantal Zaailing:
57/57
Vruchtbaarheid:
Alleen van Zaad
Gebruikt als ouder:
2 keer als zaad

There are no photos of "Solinus" in DaffSeek

Scan with your phone for instant access to "Solinus"