Calif
Classificatie:
2 Y-?[ Groot-kronig ]
Seizoen:
Spring
Geregistreerd:
Yes, voor 1927
Vruchtbaarheid:
Alleen van Zaad
Gebruikt als ouder:
2 keer als zaad

There are no photos of "Calif" in DaffSeek

Scan with your phone for instant access to "Calif"